E-booki

Legal Protection of Animals - open access EBOOK (PDF) (Editorial team: Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Hanna Spasowska-Czarny)

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad kondycją ustawodawstwa mającego za przedmiot ochronę zwierząt, których wyniki zostały zaprezentowane w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”, która odbyła się  17 października 2019 r. w Lublinie.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na sprzeczność części uregulowań wprowadzanych do krajowych porządków prawnych, także tych przewidujących „podwyższone” standardy ochrony zwierząt, z normami wyższego stopnia a także na ich niedostosowane do warunków społecznych, na fakt, że w wielu przypadkach nie są one egzekwowane, przez co mają wyłącznie fasadowy charakter oraz na zróżnicowany poziom ochrony zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich, laboratoryjnych, oraz zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i wolno żyjących. Zaproszenie do dyskusji w tym temacie spotkało się żywym zainteresowaniem środowiska, czego efektem są zawarte w niniejszej publikacji rozważania na temat aktualnego stanu regulacji wyznaczającej prawne standardy ochrony zwierząt. Zakres tych rozważań odzwierciedla złożoność zagadnień związanych ze problematyką ochrony zwierząt. Odnoszą się one bowiem zarówno do kwestii ochrony humanitarnej, ochrony gatunkowej, jak i ochrony użytkowej zwierząt. Część z nich poświęcona jest w sposób ogólny statusowi zwierzęcia, inne koncentrują się na szczegółowych rozwiązaniach i odmiennościach w zakresie ochrony poszczególnych gatunków zwierząt, czy też na zróżnicowaniu zasad ochrony zwierząt w zależności od nadanego im przez człowieka przeznaczenia.
Rozważania te zaowocowały szeregiem wniosków i spostrzeżeń, w tym w szczególności na temat efektywności aktualnego modelu ochrony zwierząt, jego dostosowania do obecnego stanu wiedzy weterynaryjnej, uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, a także zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby wnioski te stały się przynajmniej punktem wyjścia dla dalszej dyskusji na temat optymalizacji systemu ochrony  zwierząt. W tym zakresie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że część wskazanych rozważań dotyczy rozwiązań przyjętych w systemie prawnym Ukrainy. Rozważania te mogą stanowić wartościowy materiał dla wszelkiego rodzaju analiz o charakterze prawnoporównawczym.

Legal Protection of Animals - Post-conference publication (open access)


Wspólne Drogi. Człowiek w obliczu przemian | red. Anna Mikiciuk

Z prawdziwą radością i satysfakcją należy powitać kolejny przejaw znacznej aktywności Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania Doktoranci naszego Wydziału już wielokrotnie udowadniali swe naukowe aspiracje. Najlepszym tego potwierdzeniem jest monografia wieloautorska zatytułowana Wspólne Drogi. Człowiek w obliczu przemian, na którą składają się teksty przedstawicieli nauk humanistycznych. Problematyka prezentowanego tomu obejmuje szeroki zakres tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i materiałowym. […] Żywię nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelniczek i Czytelników i stanie przyczynkiem do dalszych rozważań nad podjętymi w prezentowanej monografii kwestiami.

prof. dr hab. Robert Litwiński


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi tytułami umieszczonymi na platformie IBUK.PL

Ibuk.pl to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tutaj elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez polskich wydawców. Aplikacja myIBUK umożliwia wygodne czytanie książek na dowolnym urządzeniu, w tym tabletach i smartfonach. Aby uruchomić aplikację, wystarczy, że w przeglądarkę internetową wpiszesz adres: http://reader.ibuk.pl. Aplikacja ibuk działa także bez dostępu do Internetu. Jeśli chcesz w ten sposób czytać książki wybierz „Czytaj offline” dla wybranych książek. Logowanie jest także możliwe Twoim kontem na Facebook lub Google+. Pamiętaj, aby przy pierwszym uruchomieniu być podłączonym do Internetu, dopiero później możesz korzystać z aplikacji offline.


Publikacje wydawnictwa UMCS znajdują się na platformie www.books-box.com

Ułatwiamy studiowanie! Od dzisiaj publikacje wydawnictwa UMCS znajdują się także na platformie www.books-box.com - pierwszej na świecie wirtualnej bibliotece książek naukowych z dostępem per strona. Booksbox umożliwia zakup książek w zależności od potrzeb (często i deadlinów) - możesz wybrać całą publikację, jej konkretne fragmenty bądź poszczególne strony. Dodatkowo, aplikacja z myślą o wyzwaniach z jakimi mierzą się studenci, udostępniła szereg funkcjonalności m.in.: przeszukiwanie książek w poszukiwaniu interesujących zagadnień, dodawanie komentarzy, czy automatyczne tworzenie bibliografii!

Wypróbujcie teraz z kodem. Zarejestrujcie się na books-box.com i kupcie dowolny pakiet stron, tylko w grudniu 2020 r. taniej o 30% z kodem MIKOLAJWDOMU

Publikacje Wydawnictwa UMCS: https://books-box.com/katalog/wydawnictwo/wydawnictwo-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie

Ogromnie się cieszymy udostępniając dostęp do książek UMCS online przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.


Ebook: "Sport co "Gryfa" wart! Akademicki Związek Sportowy 2017 - 2019"

Niezmiernie miło nam poinformować, że na stronie Wirtualnego Muzeum AZS jest dostępna publikacja "Sport co "Gryfa" wart! Akademicki Związek Sportowy 2017 - 2019" (autorzy: Dariusz Słapek, Mirosław Szumiło, Halina Hanusz), wydana przez Wydawnictwo UMCS (Lublin 2019). Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.