Qou vadis wychowanie. Wybrane problemy

red. Danuta Wosik-Kawala

Okładka: Qou vadis wychowanie. Wybrane problemy

31,77 zł

Cena detailczna: 35,70 zł

Oszczędzasz: 3,93 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS w Lublinie (KNPO), działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powstało w 2017 r. z inicjatywy dr hab. Danuty Wosik-Kawali, prof. UMCS oraz studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną. Pierwszą Przewodniczącą KNPO była Katarzyna Tuszyńska, a obecnie tę funkcję pełni Wiktoria Krakowiak. Od początku istnienia organizacji jej opiekunem jest dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS. Obecnie w pracę Koła zaangażowanych jest 20 studentek studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich.
Celem KNPO jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas studiów w pracy z wychowankami placówek edukacyjnych i opiekuńczych, aktywne uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego związanych z tematyką opieki, wychowania, profilaktyki oraz terapii dzieci i młodzieży, a także kształtowanie ich prawidłowych postaw społecznych.
W trakcie pięcioletniej działalności KNPO, nieco ograniczonej przez pandemię COVID-19, studenci zorganizowali wiele inicjatyw, w tym m.in. warsztaty kształtowania i rozwijania kompetencji miękkich uczniów szkół średnich, warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze studentów różnych kierunków studiów UMCS ze specjalnością nauczycielską, konkursy dla młodzieży dotyczące znajomości zasad savoir-vivre’u, imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Dziecka, mikołajki, andrzejki, katarzynki, pierwszy dzień wiosny oraz zabawy choinkowe dla dzieci w placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych. Członkowie Koła aktywnie uczestniczą także w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, takich jak Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę czy Szlachetna Paczka. Poza pracą opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży w 2021 r. KNPO zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Quo-vadis wychowanie?”. Była to pierwsza tego typu inicjatywa przygotowana przez studentów organizacji i powstała w efekcie ich troski oraz świadomej percepcji rzeczywistości.
W konferencji wzięło udział 146 osób z różnych ośrodków akademickich i placówek oświatowych z całej Polski. Studenci, profesorowie, wykładowcy i praktycy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości wychowania. Wymiana doświadczeń i poglądów przez przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, a także nauk o zdrowiu ukazała wiele trudności i zagrożeń na drodze efektywnego wychowania oraz wskazała nowe możliwości pracy i rozwiązania w tej przestrzeni edukacyjnej. Pokłosiem konferencji jest niniejsza monografia prezentująca zbiór niezwykle interesujących teoretycznych i empirycznych tekstów poświęconych zagadnieniom wychowania.

Opiekun Koła Naukowego
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS

ISBN:
978-83-227-9632-0
Objętość:
200 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
miękka
Rok wydania:
2022
Spis treści:
Pobierz PDF