Zapowiedzi

Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej | Nadia Gergało-Dąbek

Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej | Nadia Gergało-Dąbek

czwartek, 22 kwietnia 2021

[…] Pracę uznać należy za szczególnie potrzebną. Wnosi ona do dyskursu naukowego w Polsce nowe, słabo rozpoznane, a także niebędące dotąd przedmiotem intensywnej eksploracji naukowej zagadnienia.
Od czasu Rewolucji Godności w Ukrainie obserwujemy bowiem wzrost zainteresowania problematyką narodowej tożsamości Ukraińców. Manifestuje się on wzmożonym otwieraniem nowych licznych kierunków dyskursu naukowego i politycznego związanych z perspektywami rozwoju obywatelskiego w tym kraju, a także obecnie szalenie dynamicznym rozwojem sytuacji politycznej […]. I ludzie nauki, doświadczeni naukowcy coraz częściej poświęcają część swojej pracy problematyce tożsamości narodowej jako najbardziej skutecznej broni przeciwko wszystkim hybrydowym zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa, a niekiedy nawet całą swą działalność naukową podporządkowują tej właśnie problematyce naukowej, która w Polsce ma całkiem nowy charakter, ale i perspektywy nabierającego siłę rozwoju na polu polsko-ukraińskiej współpracy.
Wszystko to sprawia, że bardzo potrzebna jest literatura naukowa, która […] byłaby nie tylko prezentacją wyników badań naukowych i partykularną analizą określonego problemu naukowego, ale również swoistym zaproszeniem do dyskusji i pozytywnego odbioru owej problematyki […]. Doniosłość, szczerość narracji, tudzież krytyczna analiza i naukowa obiektywność, chęć zgłębiania trudnych wielopłaszczyznowych realiów, precyzyjny i klarowny język – wszystko to cechuje przedstawiony do druku rękopis monografii […].

Prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta


 

Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami komunalnymi | Wojciech Lutek

Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami komunalnymi | Wojciech Lutek

środa, 21 kwietnia 2021

Monografia dotyczy istotnej problematyki związanej z opracowaniem koncepcji spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego środowisku systemu gospodarki odpadami komunalnymi, określono w niej również strategię i plany działania związane z rozwojem koncepcji smart city – inteligentnego miasta. Głównym celem opracowania jest przedstawienie kompleksowej oceny wdrożenia przez samorządy gminne i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK). Badaniem i analizą objęto wszystkie gminy znajdujące się na terenie Polski. Praca zawiera ciekawe wyniki wieloletnich badań poświęconych zagadnieniom związanym z gospodarką odpadami komunalnymi, roli samorządu gminnego we wdrażaniu SGOK, a także ocenie funkcjonowania poszczególnych elementów logistyki zwrotnej odpadów komunalnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Tak wyróżniające się opracowanie jest efektem połączenia komplementarnych kompetencji i wiedzy autora, specjalizującego się w ekologicznych rozwiązaniach z zakresu zarządzania gospodarką odpadami. Niniejsza publikacja to zarówno studium o charakterze podręcznika skierowanego do studentów i praktyków zarządzania, jak i monografia, której efekty naukowe mogą być wykorzystywane w pracach badawczych. Przedstawione wyniki badań wpisują się w wytyczne aktualnych polityk ekologicznych: krajowych, europejskich i światowych.

Z recenzji dr hab. Beaty Skowron-Grabowskiej, prof. PCz


 

Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practices | Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj

Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practices | Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj

środa, 3 marca 2021

“Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practices”, written by Maria Marczewska-Rytko and Dorota Maj, is the first book in the world that deals with the problem of comparing legal solutions and practical implementations of a civic budget in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia (in the Visegrad Group countries). The book’s strong point is its interdisciplinary character. Who will gladly reach for it? Certainly a political scientist, because he/she will get a lot of information, for example, about trends in modern democracies or the possibilities of exercising citizen’s rights within the participatory budget. Lawyers will find many important things in this book – from the juridical foundations of constructing and functioning of the civic/participatory budget to the legal acts in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. They should pay special attention to the part four of the book as it collects legal acts in the national languages ​​of given states. An important addressee of this book are employees of public administration, who, in the chapter on legal foundations, will find ready legal acts, which are the basis for the introduction of civic/participatory budget in the countries of the Visegrad Group. It is also an important study for historians. Historians interested in the history of ideas (the first chapter is the history of the idea of ​​a civic/participatory budget); historians who specialise in the history of institutions, democracy or the history of contemporary politics in general. The sociologist will read this book with curiosity, for he/she will see how statistical differences divide the countries of the Visegrad Group in implementing the civic/participatory budget (especially in part three of the book). He/She will learn that in Poland and Slovakia interest in this form of participation was the earliest (it started10 years ago). He/She will gain knowledge that Poland is the most advanced country not only in legal terms but also in practical terms in implementing the civic/participatory budget. At the same time there is still a long way to go for Hungary to implement this concept. Specialists in international relations will read this book with interest. They will find out that the geopolitical closeness of the countries of the Visegrad Group does not translate into the same level of development of these countries when it comes to implementing the civic/participatory budget. Policy makers should also reach for this book to take advantage of the knowledge presented by the researchers. In this way, they can improve implementation of the civic/participatory budget concept important for democracy, and thus can de facto improve the quality of life of citizens in their countries. To sum up, the book is a compendium of theoretical and practical knowledge about the civic budget and forms of its implementation in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.

Jagiellonian University Professor Anna Citkowska-Kimla, Ph.D.