Okładka: Promocja książki "Olimpijczycy Lubelszczyzny" - informacje w prasie

Promocja książki "Olimpijczycy Lubelszczyzny" - informacje w prasie

czwartek, 12 grudnia 2019

2 oraz 5 grudnia br. odbyły się spotkania promocyjne książki „Olimpijczycy Lubelszczyzny”. Autorami publikacji są: dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, Maciej Powała-Niedźwiecki oraz Paweł Markiewicz, książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W swojej pracy Autorzy zebrali najważniejsze informacje, ciekawostki oraz zdjęcia dotyczące 171 zawodników i zawodniczek, reprezentujących Lubelszczyznę na Igrzyskach Olimpijskich. W dniu 2 grudnia, odbyła się prezentacja publikacji podczas spotkania autorskiego we foyer stadionu Arena Lublin, na które zaproszono wielu znamienitych gości. Obszerną relację z tego wydarzenia przygotował Paweł Markiewicz, dostępna jest ona na naszej stronie. 5 grudnia miało miejsce spotkanie z Autorami w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Publikacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zgromadzonych gości i żywym zainteresowaniem, czego dowodem są liczne informacje na temat spotkań w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich.

Wybrane relacje prasowe i telewizyjne z prezentacji książki: